Domstol: Island bröt inte mot bankdirektiven

1:30 min

Island bröt inte mot de gällande bankdirektiven när man lät bli att betala tillbaka de pengar som brittiska och holländska sparare förlorade när den isländska internetbanken Icesave kraschade 2008. Det konstaterade Efta-domstolen i dag.

Efta-domstolen anser att de bankdirektiv som fanns 2008 inte avsåg en så omfattande ekonomis kris som den som drabbade Island. Domstolen säger i dag att Island inte bröt mot insättningsgarantierna när man lät bli att ersätta de brittiska och nederländska kunderna i den isländska internetbanken Icesave.

Icesave var en del av den isländska storbanken Landsbanki och hade runt 340 000 kunder i Nederländerna och Storbritannien. När Landsbanki gick i konkurs under finanskrisen 2008 ansåg Storbritannien och Nederländerna att Island skulle kompensera Icesaves kunder med ett minimibelopp enligt den insättningsgaranti som fanns i Island. Något som inte gjordes.

I stället gick brittiska och nederländska staten in och kompenserade bankkunderna. Pengar som länderna krävt att isländska staten ska betala tillbaka.

Den isländska riksdagen - Alltinget - har två gånger beslutat om en avbetalningsplan - men förslagen har röstats ned av det isländska folket i två olika folkomröstningar.

I stället har avbetalningar av skulderna nu inletts med pengar från Landsbankis konkursbo som beräknas täcka alla krav. Och utbetalningar fortsätter som planerat oavsett dagens dom, säger det isländska utrikesdepartementet i ett pressmeddelande. Där uttrycker man också sin lättnad över att Efta-domstolen nu har avslutat ett kapitel i en lång saga.