Förlossningsskador stort folkhälsoproblem

2:24 min

Nästan varannan kvinna som fött vaginalt får någon form av komplikation efter förlossningen, det visar en ny avhandling från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

– Urinläckage, framfall och tarmläckage är något som många kvinnor bär på utan att tala om det för sjukvården, och man måste se detta som ett av de riktigt stora kvinnliga folkhälsoproblemen, säger Maria Gyhagen, överläkare vid Sahlgrenskas kvinnoklinik, som arbetat med studien.

Avhandlingen har följt upp över 5000 kvinnor tjugo år efter förlossningen, och är den första riktigt stora svenska kartläggningen av förlossningskomplikationer på lång sikt.

Studien visar att det är betydligt större risk att drabbas av komplikationer för de som fött vaginalt jämfört med kontrollgruppen, som består av kvinnor som fött med kejsarsnitt.

Nästan hälften av kvinnorna som fött vaginalt har alltså drabbats av urininkontinens, avföringsläckage eller framfall, som innebär inbuktande slidväggar. Även i de fall där själva förlossningen varit problemfri, ökar riskerna för att i framtiden drabbas av dessa komplikationer.

Risken att drabbas av avföringsläckage ökar med nästan 50 procent om kvinnan förlöses vaginalt. Där finns det dock ingrepp som minskar risken.

– Vi fann till exempel att kvinnorna som fick ett klipp i samband med sin förlossning, det verkade vara en skyddseffekt mot framför allt tarmläckage senare, säger Maria Gyhagen.

De senaste decennierna har dock användningen av klipp minskat dramatiskt. 1985 användes det vid 16 procent av förlossningarna, 2005 hade andelen minskat till bara sju procent. Under samma period har andelen analbristningar mångdubblats.

Maria Gyhagen anser nu att det behöver göras en ordentlig översyn hur man kan minska förlossningsskadorna.

– Man måste ta reda på vad det är i den vaginala förlossningen som utgör traumat, och göra en kvalitetssäkring av åtgärderna vid förlossningen.

Men skulle det finnas en anledning att göra fler kejsarsnitt, sett till resultatet av din avhandling?

– Nej, min studie har inte undersökt det överhuvudtaget. Kejsarsnitt är en operation som är förknippad med helt egna risker, och bedömningen av förlossningssätt kan inte vila enbart med hänsyn till bäckenbotten, säger Maria Gyhagen.