Nya krav på bostadsförmedling

En central bostadsförmedling borde återinföras i Uppsala kommun, hävdar både Hyresgästföreningen och vänsterpartiet.
Idag har varje bolag sin egen bostadskö, vilket ställer till problem för många bostadssökande, menar bland annat vänsterpartiets kommunalråd Britt Löfgren. Det finns strax under tjugotusen hyreslägheter i Uppsala varav två tredjedelar ägs av Uppsalahem och resten av andra bostadsbolag. Socialdemokratiska kommunalrådet Annika Lindh svarar att det inte är aktuellt att införa en central bostadskö: - För det första finns det nästan inga tomma bostäder att förmedla och det är det som är grundproblemet. Och även om det fanns lediga bostäder så kan vi inte tvinga till oss dem som ägs av privata byggherrar, med andra ord skulle vi bara få in Uppsalahems lägenheter och där finns det redan en kö.