Månresor från Esrange.

Framgångarna fortsätter för Esrange i Kiruna. I går beslutades att Esrange ska skicka upp människor i rymden från och med 2005.
Målsättningen är turisttrafik till månen år 2010 men innan dess ska kortare resor runt jorden göras. Att Esrange nu ger sig in i tursistbranschen är ett led i näringsutvecklingen för Kirunas fortlevnad. Rymdverksamheten och turismen är två viktiga näringar i Kiruna och det är viktigt att dom samarbetar, säger Johanna Bergström Roos, informationsansvarig på Esrange. Hon säger vidare att man på rymdbolaget är mycket glad för beslutet och att Esrange gärna är med när det gäller satsningar som är positiv för hela länet.