Norrbotten

Fler måste gå gruvutbildningar

1:41 min

Den svenska mineralstrategi som presenteras inom kort kommer att lyfta fram utbildning och kompetens som viktiga frågor.

I samband med att EU presenterade sin råvarustrategi efterlystes också nationella mineralstrategier.

Den svenska strategin började formuleras under förra året och kommer att presenteras snart.

Bland annat kommer strategin att lyfta fram utbildning och kompetensförsörjning.

– De utbildningar som är kopplade till mineral- och gruvindustrin har idag platser som står tomma, trots att det finns ett skriande behov av kompetent arbetskraft, säger näringsminister Annie Lööf (C).

Hon säger att politiker och näringsliv har ett stort ansvar att öka intresset för utbildningar kopplade till gruvindustrin.

– Det är här vi ser en tillväxt och expansion, säger Annie Lööf (C).