Så ska svensk gruvnäring fås att blomstra

1:36 min

Inom kort presenterar regeringen den mineralstrategi som ska främja råvarutillgången till gruvnäringen. Arbetet är i slutfasen och näringsminister Annie Lööf kan redan i dag berätta om några av huvuddragen.

– Vi kommer att fokusera just på kortare ledtider, de utmaningar som lokalsamhället har, förbättrad information och kommunikation men också kring kompetensförsörjningen. Och nu när vi genomför mineralstrategi till våren kommer det att ske med 50 miljoner, för att se till att den här strategin får  just den här kraften som vi vill, säger hon.

När EU:s råvarustrategi presenterades 2008 efterlyste man enskilda medlemsländers nationella mineralstrategier, för att främja och öka produktionen av mineraler. 

Den svenska mineralstrategin är i det närmaste klar, och presenteras inom ett par veckor.

Gruvnäringen som just nu blomstrar och vill expandera förväntar sig att den kommande mineralstrategin ska leda till att bromsklossen, långa handläggningstider för tillståndsgivningen, ska förkortas radikalt.

I dag kan det ta upp till fem år att få ett tillstånd, men Bolidens koncernchef är i dag positiv till att man kommer att få en lösning på problemet, säger Lennart Evrell:

– Ja, jag tror att det lutar åt den riktningen. Risken om man inte får det snabbt, det är att man går in i nästa lågkonjunktur. Det vi hoppas på är att vi får ned det till sex till tolv månader.

Också gruvbolaget LKAB är hoppfullt om att mineralstrategien ska underlätta bolagets önskan om att expandera, säger Per-Erik Linvall, direktör för teknik och affärsutveckling:

– Det absolut viktigaste för oss är att vi klarar av att genomföra de gruvutbyggnadsprojekt som vi  vill göra.

Och vad krävs för det?

– Fler människor som jobbar och som dras till branschen. Och för att lyckas med det så måste vi få till så att människor är beredda att flytta till våra verksamhetskommuner, Gällivare och Kiruna kommun.