Språkkurs kan rädda jobb

Telias affär med Sonera drabbar Östersund -utlandsupplysningen riskerar att läggas ned.
Det finska telebolaget kräver nu att Telia flyttar Utlandsupplysningen till Tammerfors. Om flytten genomförs ska de drygt 300 anställda på Soneras upplysningsavdelning i Tammerfors svara också på svenska nummerförfrågningar. Femtio personer på Utlandsupplysningen i Östersund får gå. Enda sättet att undvika en nedläggning i Östersund är att de anställda där lär sig finska och språkkurser och språkresor planeras redan nästa vecka säger platschefen Ragnar Dahlberg, till radio Jämtland.