Äldre musikkultur i fara

Den pågående digitaliseringen av alla lokala radiostationer i Sverige, även Sveriges Radio Värmland, kan få ödestigra följder för den äldre musik-kulturen.
Det visar sig nämligen att den digitala tekniken inte klarar av att spela upp äldre analoga inspelningar på till exempel stenkakor, 33-varvs vinylskivor och 45-varvs ep-skivor. Från och med idag säljer SR Värmland ut alla vinylskivor och stenkakor via telefon och vi har begränsat antalet skivor som får beställas per person till 15 stycken - telefonnumret du kan ringa är: 054-21 44 04, alltså 054-21 44 04. Och vi har satt priset så lågt som en krona per skiva.