KI varnar för recession i Sverige

Sverige är på randen till recession, krympande tillväxt två kvartal i rad. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste barometer.

BNP-siffran för fjärde kvartalet 2012 kommer att hamna strax under noll och omkring noll för första kvartalet i år, spår Konjunkturinstitutet.

Barometerindikatorn ger en splittrad bild.

Företagens syn på konjunkturen är rejält negativ, särskilt i tillverkningsindustrin och i byggbranschen.

Samtidigt förbättras hushållens syn på den egna ekonomin starkt i den nya barometern.

Hushållens syn på sin egen framtida ekonomi förbättras med åtta enheter. Det är den största uppgången för en enskild månad sedan mätningarna inleddes i nuvarande form 1993.