Vännäs

Vännäs byaskolor i fara

1:14 min

Byaskolorna i Vännäs kommun kan komma att läggas ner. Det som under dagen varit ett rykte i olika sociala medier bekräftas nu av Johan Söderling som är socialdemokratiskt kommunalråd i Vännäs.

– Ja så är det. Vid kommunstyrelsens sammanträde igår har vi gett ett utredningsuppdrag till Tomas Åström och hans skolchef att ta fram en fördjupad konsekvensanalys av samtliga byaskolor, säger Vännäs kommunalråd Johan Söderling.

Och varför gör ni detta?

– Det är ju egentligen utifrån det uppdrag vi har fått från fullmäktige att kommunstyrelsen ska lägga ner ett arbete för att i enlighet beslut i fullmäktige komma till en budget i balans senast år 2014.

Under valrörelsen var ett av socialdemokraternas löften att behålla byaskolorna i Vännäs, men sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna för kommunen förändrats och nedläggningen av byaskolorna är bara en av flera förändringar som måste till för att få kommunens budget i balans, säger Johan Söderling.

– Det är två saker som nu kommer upp till fullmäktige den femte februari och det är byaskolorna och köksverksamheten. Sen kommer nämnderna under våren få arbeta med hur man kan bidra från deras olika verksamhetsområden ytterligare för att nå det här målet med budget i balans.