Riksdagsledamöter får sämre pensionsvillkor

1:41 min

De ekonomiska villkoren för de riksdagsledamöter som slutar kommer att försämras. I framtiden ska en ledamot kunna få ersättning i maximalt två år.

Det är alla riksdagspartier överens om i ett förslag som presenterades i dag. Men partierna är inte överens om också dagens ledamöter ska omfattas av de nya villkoren:

I dag kan en riksdagsledamot som fyllt 50 år och suttit i riksdagen i sex år få en inkomstgaranti ända tills han eller hon fyller 65 år. Systemet har upplevts som stötande generöst och alla partier är överens om att det bör gälla nya regler från och med valet nästa år.

Då föreslås en ledamot kunna få ett så kallat omställningsstöd i högst två år på knappt 50 000 kronor i månaden, och för att få pengar i mer än ett år måste den tidigare ledamoten kunna visa att han eller hon också söker nytt jobb.

Systemet blir alltså mindre generöst, men inte för de riksdagsledamöter som redan sitter i riksdagen, även om de väljs in i framtida val. Majoriteten bakom förslaget, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, vill att de nya villkoren bara ska gälla de ledamöter som blir invalda för första gången i nästa val, och inte dem som blir omvalda.

– Det är en princip vi har i Sverige att man inte ändrar bakåt. De som har gått in i riksdagsarbetet har ofta gjort avvägningar mot civila karriärer med de regler som gällde innan, säger Socialdemokraternas Leif Jakobsson.

Medan Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet inte ger mycket för argumentet att det skulle vara orimligt att ändra reglerna också för de som redan sitter i riksdagen och sedan väljs om.

– Den som skulle känna så till äventyrs får väl avstå från att kandidera och nöja sig med att sitta i det gamla systemet. Mot det får man ställa det orimliga i att en tredjedel av riksdagens ledamöter skulle vara invalda i ett nytt sämre system och två tredjedelar har ett bättre och mycket mer frikostigt system. Det är en orimlighet som vi tycker är dum att införa, säger Centerpartiets Anders Åkesson.