Regeringen vill ändra SFI-undervisning i grunden

1:38 min

Regeringen vill ändra undervisningen i svenska för invandrare, SFI, i grunden, och ska nu utreda bland annat hur undervisningen bättre kan anpassas till elevernas olika förutsättningar.

– Den är för dåligt anpassad till den enskilde individen, det är för mycket avhopp från svenskundervisningen, det är för dålig jobbkoppling och det varierar för mycket över landet hur svenskundervisningen ges. Det här är ett allvarligt problem ur integrationssynpunkt, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Flera utredningar de senaste åren visar att utbildningen i svenska för invandrare fungerar dåligt. Var fjärde hoppar av.

Framförallt är undervisningen inte anpassad efter vad eleverna kan sen tidigare. Välutbildade akademiker och analfabeter läser samma kurser, lite hårddraget.

Regeringen vill nu veta hur undervisningen bättre anpassas till eleverna, om undervisning i svenska för invandrare ska avskaffas som skolform och föras in under den kommunala vuxenutbildningen.

Man vill också se om Arbetsförmedlingen ska upphandla SFI-undervisningen och om det gör det lättare att kombinera studierna i svenska med praktik eller jobb.

Det skulle kunna ge fördelar, tror Erik Ullenhag.

– Man kan skräddarsy på ett annat sätt. Det ger en möjlighet att se till att man för den som har akademisk utbildning kan upphandla kanske 40 timmar i veckan, om det ska vara högskoleförberedande svenskundervisning. Men för den som har en lägre utbildning kan man se till att man får svenskkunskaper för det man behöver ha för att jobba i ett visst yrke.

– Skolbänken kanske inte är lösningen för många invandrare som kommer i dag. Lösningen kan vara att du får en undervisning i svenska samtidigt som du praktiserar eller jobbar någonstans, säger Erik Ullenhag (FP).