Just nu
  • Flera larm om vattenskadade byggnader i västra Blekinge.

Blekinge

Ny rektor på BTH utsedd - Hass lämnar omedelbart

Anders Hederstierna har av regeringen utsetts till ny rektor vid Blekinge tekniska högskola, BTH.

Han är docent i företagsekonomi och är i dag prorektor vid BTH. Förordnandet gäller fram till den 31 januari 2019.

Anders Hederstierna tar över tjänsten av Ursula Hass, som lämnar sin post med omedelbar verkan. 

"Vid dagens regeringssammanträde fattar regeringen, på min begäran, beslut om mitt entledigande från tjänsten från och med 1 februari 2013", skriver hon i ett pressmeddelande.