Svårbegripliga besked från Försäkringskassan

13 min

Försäkringskassan får kritik för brister i rutinerna när det gäller den skriftliga information som gäller avslag på begäran om sjukpenning eller indragen sjukpenning. Kritiken kommer från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Dan Ljungberg, enhetschef Inspektionen för Socialförsäkringen och Eva Nordkvist, rättschef på Försäkringskassan medverkar. 17-timmen