Försäkringskassan får hård kritik från ISF

1:48 min

Försäkringskassan får i dag hård kritik från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. När kassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga, och möjligheten att få ett beslut ändrat skiljer sig åt beroende på vilket kontor som omprövar.

– De villkor som man måste uppfylla för att få sjukpenning finns inte angivna. Och så finns det inte angivet vad som gör att just den här försäkrade inte får sjukpenning, så vi tycker att det är svårt att förstå, säger Nina Karnehed projektledare vid ISF

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat hur Försäkringskassan kommunicerar sina beslut om avslag eller indragning av sjukpenning. Och det är ofta som den försäkrade möts av dåliga underlag från handläggaren.

Vid nio av tio beslut förklaras till exempel aldrig vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning, enligt ISF. Och när det gäller omprövning kan det skilja sig åt beroende på vilken dag i månaden man är född, säger Nina Karnehed.

– Omprövningen visar sig inte vara enhetlig för alla. Ärenden fördelas utifrån den dag i månaden som den försäkrade är född, men chansen att få sitt ärende ändrat är inte lika på de här tre enheterna som handlägger sjukpenning inom Försäkringskassan.

– Det blir inte lika för alla. Man har helt enkelt inte samma chans till att få sitt ärende ändrat, beroende på vilken dag på månaden man är född, säger Nina Karnehed.

Till rapporten har ISF intervjuat personer vid Försäkringskassan, för att få reda på varför det ser ut så här. Och hård press och många ärenden, är förklaringen som handläggarna ger.

– Vi ser en konflikt mellan kvalitet och kvantitet. Många handläggare är väldigt pressade, de behöver handlägga många ärenden, vilket gör att de har lite tid för det här arbetet.

Eva Nordkvist som är chefsjurist på Försäkringskassan, är inte förvånad över vad som kommer fram i dag.

– Det jag ser är att den här rapporten kommer att bli ett bra underlag i det arbetet. Mycket av det de har sett, ligger i linje med sådant vi själva har sett också, säger hon.