Hillaredstunnel på plats

Den stora järnvägstunneln i Hillared har lyfts på plats under påskhelgen. Arbetet försenades några timmar eftersom leran var svårare än beräknat att forcera, men den tiden har arbetats in. Tidplanen håller alltså och tågtrafiken kan börja gå igen i morgon bitti.