Fler boråsare långtidssjuka

Långtidssjukskrivningarna ökar i Borås. Just nu är det cirka 3 000 boråsare i arbetsför ålder som inte kan arbeta på grund av långvariga sjukdomar. Regeringen har sagt att inte fler än tre personer per 1 000 invånare ska ha varit sjukskrivna i mer än två år vid nästa årsskifte. Det målet blir det svårt att leva upp till enligt Försäkringskassan i Borås.