Storvinst för Strängnäskoncernen

Strängnäs kommun, inklusive de kommunala bolagen, gjorde en vinst på sammanlagt närmare 25 miljoner kronor förra året. Det visar kommunens förvaltningsberättelse.
Vinsten beror framförallt på ökade skatteintäkter och bättre finanser i bolagen än planerat, men det är totalt sämre resultat än året före. Kommunensverksamhet hade ett överskott på drygt 16 och bolagen på drygt 8 miljoner kronor.