Just nu
  • Just nu: De får Nobels fredspris

Brist i landstingets redovisning

Det finns brister i Nordvästra- sjuvårdsområdets redovisning av det ekonomiska resultatet för förra året. Det visar en granskning som revisionsbolaget Ernst&Young har gjort. Totalt ger landstingets redovisning av ekonomin inte en rätt bild av ekonomin.
Den budget som tas av ledningen är inte tillräckligt förankrad i organisationen. De åtgärder som satts in för att spara pengar har heller inte gett några större besparingar och det finns en risk att dom inte får de effekter som planerats.