Lanthandeln får stöd

Regeringen skickar en halv miljon kronor för att stödja lanthandeln i Skåne. Men det är oklart hur pengarna ska användas.
Många orter har redan mist sin lanthandel och fler är på gång. Det finns idag 70 lanthandlar kvar i Skåne. Kunder med bilar handlar hellre i varuhus, därför blir omsättningen för liten och affärerna slår igen. För att stödja affärerna i glesbygden delar regeringen ut 20 miljoner kronor i hela landet. En halv miljon tillfaller Skåne. På Region Skåne har man inte känt till anslaget så länge och har ännu inte klart för sig hur det ska användas. Dessutom betyder kanske en halv miljon kronor inte så mycket. - Den kan ju inte göra så stor effekt på butikernas omsättning, säger Jan Seebas, näringslivsutvecklare på Region Skåne. I takt med att samhället förändras, betyder kanske lanthandeln också allt mindre för dem som bor på landsbygden, tror Jan Seebas. Alltfler jobbar inne i tätorterna och handlar även sina varor där. Dessutom har de flesta bil och folk är inte så beroende av lanthandeln nu som förr.