Ekologisk filmjölk från Visby

Arla på Gotland har beslutat att erbjuda ytterligare tre mjölkproducenter att leverera kravmjölk. Tommy Jacobsson i Stenkyrka, som är styrelseledamot i Arla Foods, säger till Radio Gotland att de tre nya producenterna säkerställer produktionen av ekomjölk de närmaste åren. Och det är viktigt, bland annat eftersom Arla i Visby kommer att börja producera ekologisk filmjölk i slutet av april. De nya producenterna ska leverera totalt 600 000 kilo mjölk.