Isjakt på säl föreslås

Efter förra årets dåliga resultat av skyddsjakten på gråsäl backar nu Naturvårdsverket från kravet att all säljakt ska ske från land.
Senast 5 april ska länstyrelserna i sex berörda län ha lämnat in förslag på säljaktsområden inför nästa säsong - och då vill Naturvårdsverket att det även ska vara möjligt att jaga på is inom dessa områden. Skyddsjakt på gråsäl sker i Norrlands kustlän samt i Uppsalas och Stockholms län.