Etisk kompetens sökes till Telia Sonera

2:22 min

Efter den kritiska rapporten i går om brister i hur Telia skött sina affärer i Uzbekistan, ska Telias valberedning nu arbeta intensivt med målet att om två veckor ha ett förslag klart till ny styrelse i bolaget. Det blir viktigt att hitta en eller flera ledamöter som är väl insatta i etiska frågor.

– Det betyder att åtminstone en ledamot i Telia Soneras styrelse bör ha erfarenhet från att ha jobbat i ett större bolag, med en trovärdig hållbarhetsprofil, och själv ha varit aktiv i hållbarhetsarbetet, säger valberedningens ordförande Kristina Ekengren.

Vad kommer det sig att den kompetensen inte funnits tidigare i styrelsen?

– Ja det är en bra fråga.  När vi har gjort vår analys har vi helt enkelt inte identifierat det behovet.

Efter att advokat Biörn Rieses rapport om Telia Soneras Uzbekistan-affärer offentliggjordes i går, så avgick vd Lars Nyberg. Telias ägare sade att större delen av styrelsen ska bytas ut.

Den nya styrelsen ska väljas vid Telias stämma den tredje april.

Även om det brustit hos Telia, så är större svenska företag i regel bra på etisk kompetens, men kanske inte alltid i bolagens ledning, säger Carina Lundberg Markow, som är chef för ägarfrågor i Folksam, en av Telia Soneras ägare.

– Det har ju varit ett problem, att det snarare är nere i företagen som kunskapen finns. Hos hållbarhetschefer, de som arbetar med den lokala produktionen om det handlar om till exempel Asien. Och när man har valt styrelseledamöter så har man för det första tittat bara på halva svenska befolkningen, det vill säga män, och inte tittat på några kvinnor. Och man har också koncentrerat sig på män som haft en industriell och företagsledande uppgift, och etik kanske inte är deras starka sida, säger Carina Lundberg Markow.

Och hur viktigt är det med etisk kompetens i en styrelse?

– Det visar ju Telia Sonera-affären nu att det är oerhört viktigt. Det går inte att bedriva verksamhet i diktaturer om man inte har en stark och tydlig etisk kompass.

Vad är det som säger att kvinnor är bättre än män när det gäller de etiska frågorna i affärslivet?

– Ingenting. Men letar man bara i halva mänskligheten och struntar i den andra halvan så får man ju färre att välja på, säger Carina Lundberg Markow på Folksam.