Ingen lagstiftning om tvång i demensvården

2:01 min

Det blir ingen lagstiftning om hur man kan använda tvång som exempelvis att låsa dörrar, inom demensvården. Regeringen har beslutat att dra tillbaka lagförslaget, med motiveringen att det inte längre skulle finnas behov av en lagstiftning.

I november skrev regeringen tillsammans med Socialdemokraterna i en gemensam debattartikel att det ska bli lagligt att använda tvång i vården av dementa. De åtgärder som då nämndes var att låsa dörrar, sätta larm eller GPS på en person som ofta försvinner, eller exempelvis sätta brickbord på en rullstol.

Nu meddelar regeringen att någon lagstiftning inte längre är aktuell. Enligt barn- och äldreminister Maria Larsson har personalen tack vare utbildning och nya metoder lyckats att hitta vägar att undvika att använda tvång, en utveckling som en lagstiftning skulle kunna hindra, menar hon.

Dessutom, säger hon, omprövar läkare just nu också själva diagnosen demens.

– Då måste vi också fundera över om det är relevant att peka ut bara personer med demenssjukdom om man ska ha den här typen av lagstiftning.

Studier visar att lindrigt tvång, som att låsa dörrar, är vanligt och två statliga utredningar har bara sedan 2006 föreslagit att tvång tillåts i vissa fall. Tunga remissinstanser har haft invändningar, däribland Vårdförbundet som helt motsatt sig förslaget och hellre vill se mer personal. Nu ger regeringen Socialstyrelsen ännu en gång i uppdrag att utreda frågan.

Sven Erik Wånell på stiftelsen Demenscentrum menar istället att det måste göras tydligt när inskränkningar i den personliga integriteten kan göras, eftersom det görs redan idag.

– Det behövs en lag som visar att det här bara ska ske undantagsvis, och hur man gör när det sker så att det sker en metodutveckling. Risken är att det fortsätter så att man inte pratar om det som man ändå många gånger måste göra.