Socialsekreterare i Uppsala ryter till

1:35 min

Socialsekreterare i Uppsala har tröttnat på vad de anser vara dålig arbetsmiljö och låga löner, vilket i sin tur påverkar rättsäkerheten för dem socialtjänsten ska hjälpa. Nu kräver de respons från politikerna.

Därför har de startat ett fackförbundsöverskridande nätverk som ska försöka få till en dialog med politikerna, som hittills inte gett respons på manifestationer och krav.

– Vi börjar väl fundera på om de tycker vårt arbete är viktigt och om det sociala arbetet är prioriterat i Uppsala kommun, säger Elin Hamnquist socialsekreterare vid narkotikagruppen.

Ett 15-tal socialarbetare är hittills aktiva i nätverket som heter "Nu bryter vi tystnaden", och som ska förbättra situationen för både personal och klienter.

Nätverket vill bland annat peka på att arbetsbelastningen idag är sån socialsekreterarna i många fall inte längre känner att de klarar hålla nog bra kvalitet i sin myndighetsutövning vilket är allvarligt när man t ex ska fatta beslut om socialbidrag och att omhänderta barn.
– Felaktiga insatser för individen, att man kanske fattar beslut på grunder som man egentligen inte har belägg för.

Efter i många fall obefintlig respons från politiker på bland annat ett öppet brev i maj, ordnar nätverket om en månad en hearing där politiker och högre chefer bjuds in.
– Där de kan stå till svars för den politik de bedriver där det hela tiden är nedskärningar i den sociala arenan.

Har ni det sämre än andra socialarbetare?
– Jag vet inte om vi i Uppsala har det sämre än rikssnittet. Men det som utmärker sig här är den pressade lönesituationen, där man kan byta kommun och höja sin lön med 2-5000 kronor per månad.

Vad får det för konsekvenser?
– Bland annat var det någon verksamhet som har en personalomsättning på över 60 procent.

Vad innebär det för dem som  ni ska hjälpa?
– Man byter handläggare. Under ett år kan man ha upp till två-tre olika. Man får upprepa sin historia ett flertal gånger, vilket jag tror kan vara ganska kränkande. Kompetensen försvinner också och då blir det många nya socialsekreterare och socialarbetare, vilka kanske inte har samma erfarenhet och kunskap.