Bilkooperativ

Bilkooperativ alltmer populärt

1:25 min

De senaste fem åren har de två bilpooler som finns i Karlstad mer än fördubblat antalet användare. Företaget Sunfleets bilpool har nu nästan 300 användare, medan Karlstads bilkooperativ har drygt 100.

Bo Thalén är idag kassör i bilkooperativet och har varit med från starten 1999 då medlemsantalet var 10 personer:

--Jag tror att det ökade antalet beror på att det blir allt dyrare att ha en egen bil. Jag åker buss och cyklar till jobbet och det gör min fru också. Det är nog en förutsättning, tror Bo Thalén.

Idag sker bokning enkelt via internet. Medlemskortet låser upp bilen vid bokningstid och avläsare för kortet både registrerar och skriver faktura med hjälp av samma trådlösa internet. Pinkod till bensinkort följer med bokningar.

För dem flesta blir det en stor besparing jämfört med att äga en bil. Men det var en stor omställning, berättar Bo Thalén:

--Det var en väldig omställning när vi sålde vår bil 1999. Vi fick börja planera på ett helt annat sätt vilket också medförde att en massa " okynnesåkning" försvann. Och det kanske där vi sparat mest pengar. Då, när vi först gick med, räknade jag med en besparing på nästan 3000 kronor i månaden i kostnader mot att ha en egen bil.