Mullsjö

Få invandrare i problemområden

1:44 min

Sociala problem är vanligast i orter med få invandrare, den slutsatsen drar Reforminstitutet i en ny rapport. En rapport där Mullsjö pekas ut som ett bra exempel.

– De kommuner som är bra har ett bättre företagsklimat, de styr sina skolor bra så att färre hoppar av och det smittar av sig till mjuka indikatorer, säger Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

I en ny rapport konstaterar Stefan Fölster att de orter som har störst sociala problem har få invandrare. För när Reforminstitutet vägt samman områden som skola, jobb, hälsa och pengar, hopplöshet och utanförskap så visar det sig att av dom fem sämsta orterna i indexet så har fyra exceptionellt få invandrare.

Mullsjö återfinns alltså i andra änden - i toppen på indexet över mänsklig utveckling. Stefan Fölster är själv förvånad över resultatet i studien. Men han är noga med att påpeka att det också finns invandraräta orter som har problem.

Vad ska man då göra med resultatet av Reforminstitutets studie? Först och främst hoppas Stefan Fölster att den hyfsar till invandringsdebatten och att kommuner får hjälp att skapa ett bra företagsklimat och skola.

– Det viktigaste är att inse att integrationspolitiken som varit snävt inriktad på invandrare inte har fungerat särskillt väl.

Och han tycker att man måste ha ett bredare förhållningssätt till de sociala problemen.

– Staten skulle istället ge bättre belöning till kommuner som till exempel minskar antalet unga som hoppar av från gymnasiet, säger Stefan Fölster.