Problem med ventilationen

Bilföretaget Bilcity i Visby har problem med ventilationen. Företaget har fått anmärkningar och föreläggande om åtgärder från Arbetsmiljöverket.
Först var det farliga gaser från svetsning som Arbetmiljöverket ansåg att företaget måste åtgärda, men vid en senare inspektion visade det sig att all ventilation i byggnaderna vid Färjeleden i Visby borde ses över. Bilcity överklagade beslutet till regeringen. Nu har regeringen avslagit överklagandet och Arbetsmiljöverket kommer nu att göra en grundligare översyn av ventilationen vid Bilcity i Visby.