Västernorrland

Allt fler arbetslösa står utanför a-kassan

Allt fler arbetslösa i Västernorrland saknar ersättning från a-kassan. Av 15 600 arbetslösa i länet har endast 8 600 rätt till ersättning från a-kassan, det här visar en rapport från LO.

I Sverige har andelen arbetslösa med rätt till a-kassa sjunkit från 52 procent av de arbetslösa hösten 2006 till endast 28 procent hösten 2012.

Samtidigt har arbetslösheten stigit kraftigt. Fler än 100 000 är nu arbetslösa jämfört med för sex år sedan. Det visar LOs rapport "Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen".

LO menar att raset främst beror på att det nu är svårare att få ersättning därför att allt färre klarar att kvalificera sig till a-kassan. Många har också lämnat arbetslöshetsförsäkringen när den blivit både dyrare och sämre. Ersättningarna från a-kassan har sänkts.

I Västernorrland hade omkring 7000 personer a-kasseersättning i oktober 2012. Men samtidigt var totalt 15 600 arbetslösa och det innebär att 8 600 personer stod utan a-kasseersättning.

LO menar att villkoren för arbetslöshetsförsäkringen måste bli bättre. Bland annat genom att även de som arbetar lite ska kunna försäkra sig och vara med i a-kassan. Att ersättningen från a-kassan höjs från 80 till 90 procent av inkomsten. Och att medlemsavgiften sänks till omkring 100 kronor i månaden.