Kalmar län

800 arbetslösa utan a-kassa

Hälften av de öppet arbetslösa i Kalmar står helt utan a-kassa. I oktober var 1 501 personer i Kalmar inskrivna som öppet arbetslösa. 48 procent av dessa, eller 720 personer, omfattades av arbetslöshetsförsäkringen och fick ersättning från a-kassan. Övriga 781 arbetslösa var hänvisade till bidrag, egna besparingar eller hjälp från anhöriga, skriver TCO i ett pressmeddelande.

– Att så många arbetslösa står utan försäkring är mycket allvarligt. För att var och en ska få tillräcklig försörjning och kunna koncentrera sig på att söka arbete, behövs en bättre arbetslöshetsförsäkring, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

För att få ersättning från a-kassan krävs idag att den som är arbetslös har jobbat minst halvtid i sex månader under en 12-månadersperiod.

– Det kan inte ha varit meningen att en dåligt fungerande arbetslöshetsförsäkring skulle göra fler bidragsberoende, säger Eva Nordmark.

TCO vill nu att alla som är etablerade på arbetsmarknaden får en ersättning; dessutom vill de höja taket så att fler heltidsarbetande får 80 procent av sin tidigare inkomst.