Kronoberg

Många saknar a-kasseskydd

1:38 min

Sex av tio av Kronobergs arbetslösa och undersysselsatta får ingen a-kasseersättning. I oktober var det över 6 000 av de arbetslösa, deltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda i länet som saknade a-kassegrundad ersättning.

I oktober var 10 200 personer arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda i länet. Och över 6 000 av dem saknade a-kassegrundad ersättning.

Mörkertalet är dessutom stort eftersom inte alla arbetslösa och långt ifrån alla undersysselsatta är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det visar en sammanställning som LO har gjort baserad på siffror från SCB.

Och att fler arbetslösa i Kronobergs län saknar arbetslöshetsersättning och tvingas leva på en så låg ekonomisk standard - blir ett samhällsproblem eftersom konsumtionen kommer att sjunka. Det här hävdar LO i en ny rapport, där man kräver förändringar av reglerna för a-kassan. Leif Stang är ordförande i LO Sydost:

– Förutom de som får väldigt låg ersättning har vi de som tvingas gå på försörjningsstöd, vilket är en ekonomisk katastrof för de personerna. Ju fler vi har som är arbetslösa som inte har en någorlunda vettig ersättning, så får vi färre människor som har möjlighet att konsumera. Och konsumtion är faktiskt en förutsättning för fortsatt jobb för övriga människor också. Det handlar om ett samhällsproblem det här, säger han.

LO anser att det krävs ett antal förändringar av reglerna för a-kassan så att fler kan få a-kassa och bland annat också förändringar som enligt LO gör a-kasseavgiften för olika förbund mer rättvis.

– I dag betalar de yrkesgrupper som är värst drabbade mest i a-kasseavgift och de som har bästa förutsättningar betalar en lägre avgift, säger Leif Stang, ordförande i LO Sydost.

– Det här har inte givit fler jobb. Man hade en uppfattning från borgerligt håll att dålig ersättning från sjukersättning och a-kassa skulle innebära att människor tar jobb till vilka priser som helst.

Men Katarina Brännström, moderat riksdagsledamot från länet i arbetsmarknadsutskottet, betonar främst en annan aspekt på a-kassan

– Det är ju att se arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring mellan två jobb. Det tror jag är väldigt viktigt, annars blir risken att man går med arbetslöshetsersättning under flera år fast man kanske aldrig är inne på arbetsmarknaden, säger hon.

Finns det inte risk att fler hamnar i utanförskap på grund av det här?

– Huvudproblemet är att vi är inne i en djup lågkonjuktur och en ekonomisk kris. Och där växer det inte till fler jobb, så det är viktigare att man stimulerar så att det blir fler människor som kan komma i arbete, än att vi ska stimulera så att fler kan gå på bidrag, säger Katarina Brännström.