Olyckor ofta självmord

Flera av de dödsolyckor som sker vid kollision mellan lastbil och personbil är inget annat än planerade självmord. Det säger Olle Ljunggren på trafikpolisen i Nässjö.
Sen 1995 har det inträffat 39 dödsolyckor i länet, där personbilar kolliderat med lastbil. Enligt Olle Ljunggren så är alltså flera av olyckorna inget annat än självmord. Någon egentlig statistik över antalet självmord finns inte men enligt Vägverket inträffar det varje år minst ett 20-tal olyckor i landet där det inte finns någon annan förklaring än att den döde själv valt att krocka. Jan Sandgren som är VD på Svenska åkeriförbundet säger att de chaufförer som drabbas mår mycket dåligt och att förbundet därför tillsatt en stödgrupp som kan hjälpa dem som mår dåligt.