Dyrare dagisavgift trots maxtaxa

Alla barnfamiljer tjänar inte på maxtaxan som infördes inom barnomsorgen vid årsskiftet. För familjen Josefsson i Synnerby utanför Skara blir barnomsorgen 7.700 kronor dyrare per år.
Anledningen är att familjen Josefsson inte har barnen så ofta på dagis. Trots det får dom betala lika mycket som en familj som har barnen på dagis heltid varje dag. I en del kommuner anpassas avgiften till hur långt tid man har barnen på dagis, men så är det inte i Skara. Lars Johansson, ordförande i barn och utbildningsnämnden i Skara säger till Radio Skaraborg att reglerna kan komma att ändras så att det blir billigare ju kortare tid man har barnen på dagis, så kallad differentierad taxa. Det kan bli aktuellt först efter en utvärdering av maxtaxan, vilket kommer att göras i sommar.