Kalmar län

Landstinget håller budgeten

Det går bra för landstinget rent ekonomiskt. För åttonde året i rad klarade man budgeten förra året och redovisar ett plusresultat på 148 miljoner kronor. Däremot har landstinget inte nått målet om en soliditet på 48 procent, alltså hur stor andel av landstingets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Däremot har soliditeten krupit uppåt till 42 procent under 2012.

Landstinget har nått två av sina tre finansiella mål, skriver organisationen i ett pressmeddelande:

Målet om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag nåddes, liksom att alla ny- och reinvestering i fastigheter och inventarier har skett med egna medel utan upplåning.