Ny lag för deltidsarbetande.

Deltidsarbetande och personer med korttidsanställningar får inte missgynnas med mindre förmånliga avtal. Det är innebörden i proposition som regeringen nyligen lagt fram. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2002. Riksdagen väntas godta lagförslaget under våren. Lagen ska ha samma innebörd som lagarna som förbjuder diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och etnisk tillhörighet.