Boden

Zlatans klackmål som träskulptur

9:52 min

Vad är norrbottnisk folkkonst? Det får man delvis svar på om man går till Havremagasinet i Boden de närmaste två månaderna.

På Havremagasinet i Boden visas broderier, träskulputurer reliefer, målningar och teckningar, fotografier och texter av norrbottningar.

Det är konst av norrbottningar som inte gått långa konstutbildningar, men som gör konst ändå. Ur hjärtat och med glödande drivkraft och ofta tillverkad i hemma i köket.