Förslag om heltidstjänster ratas

Strängnäs kommun kommer inte att utreda möjligheterna att skapa fler heltidstjänster i Mariefred genom att anställda jobbar halva tiden inom vården och halva inom räddningstjänsten. Det svaret ger tjänstemännen på barn- och utbildningskontoret socialdemokraten Krister Lumme som står bakom förslaget.
Han menar att detta skulle lösa en del rekryteringsproblem. Tjänstemännen menar att det skulle bli svårt att kombinera tjänsterna eftersom de kräver olika utbildning.