Statsvetare tvistar om moderat invandringsutspel

4:03 min

Migrationsminister Tobias Billströms uttalande om att invandringen till Sverige behöver minska, har fått kritik inifrån regeringsalliansen. Statsvetaren Andreas Johansson-Heinö tonar ned betydelsen av utspelet, men hans statsvetarkollega Ulf Bjereld ser en tydlig förändring av moderaternas asylpolitik.

– Det är en förändring för Moderaterna, och det gör också att Moderaterna skiljer ut sig från alla andra svenska partier utom Sverigedemokraterna. Tidigare var det bara Sverigedemokraterna som ville ha en minskad invandring, säger statsvetaren Ulf Bjereld vid Göteborgs universitet.

Om det här är en förändring som är förankrad i partiledningen eller något som Tobias Billström driver själv vill han inte spekulera om. Man måste vänta till att statsminister Fredrik Reinfeldt får kommentera frågan, säger Bjereld.

Det var i lördagens Dagens Nyheter som Tobias Billström sa att Sverige behöver "sänka volymerna" på både asyl- och anhöriginvandringen.

Tobias Billström ska leda en arbetsgrupp inom Moderaterna som ska utforma såväl partiet integrationspolitik som migrationspolitiken, och nivån på invandringen kommer vara en viktig fråga där, sa han när han intervjuades i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

– De volymerna av människor som kommer till Sverige påverkar bägge de här två områdena. Och vi kan se att det finns utrymme för en diskussion hur skulle man påverka volymerna av de som kommer till Sverige och samtidigt värna asylrätten. Och det  tror jag att den här arbetsgruppen behöver lägga ner mycket tid på att diskutera, sa han.

Utspelet fick omedelbart kritik både från Centern och Kristdemokraterna, och moderata ungdomsförbundet ansåg att Billströms uttalande stämmer dåligt överens med det direktiv som arbetsgruppen fick från partistyrelsen i fredags.

I intervjun i Agenda sa Tobias Billström också att han har fångat upp synpunkter bland M-politiker och väljare ute i landet, och att många vill ha förändringar i migrations- och integrationspolitiken.

Och statsvetaren Andreas Johansson-Heinö vid Göteborgs Universitet tror att utspelet har sin grund just i en livlig diskussion bland moderata kommunpolitiker, som uttryckt missnöje med flyktingmottagandet. Men egentligen är det inte mycket nytt i vad Billström har sagt, säger Johansson-Heinö. Och han tror att Billströms initiativ är välförankrat i partiledningen.

– Jag är väl övertygad om att det är det. Billström gör inga utspel som är inte noga förankrade i partiledningen. Och jag tror snarare att det är ett sätt att ta initiativ i en fråga som man känner är viktigt för partiet och som det finns mycket missnöje med, säger Andreas Johansson-Heinö.

Sverigedemokraterna skriver i ett pressmeddelande att det är tydligt att Moderaterna och den övriga alliansen oroar sig över Sverigedemokraternas framgångar och därför försöker plagiera partiets politik.

Men att Moderaterna skulle närma sig Sverigedemokraterna tror inte Andreas Johansson-Heinö på. Sakpolitiskt ligger de långt ifrån varandra, säger han, men tillägger att det retoriskt kan finnas ett närmande. Men risken är att man tolkar ett sånt här utspel fel, anser Johansson-Heinö.

– Det finns och en fara om man direkt tolkar varje form av förslag eller förändring i invandringspolitiken som en SD-anpassning. Då blir det en omöjlig fråga att hantera om allting ges den ramen. Så jag tror man ska bedöma politiken på sina egna meriter, säger Andreas Johanssom-Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Men hans statsvetarkollega Ulf Bjereld tycker att det finns ett enda parti i riksdagen som har skäl att vara glad efter Billströms utspel.

– De som har anledning att vara gladast idag av de polistiska partierna så som det här har utvecklat sig det är SD för den debatt som har följt i spåren av Tobias Billströms uttalande, den tenderar att gynna SD", säger statsvetaren Ulf Bjereld vid Göteborgs universitet.