Umeå

Umeå kommun vill sanera marken på Norrbyskär från dioxin

Nu ska Umeå kommun söka pengar från Naturvårdsverket för att kunna sanera marken på Norrbyskär från dioxin.

Det finns förhöjda halter av dioxin i marken sedan den tid då det fanns ett sågverk på skären i början av 1900-talet. Dioxinet fanns i ett ämne som användes som skydd mot röta och skadedjur.

Undersökningar har visat att halten dioxin är så hög att de kan ge negativa effekter på hälsan och de områden som är förgiftade är nu antingen avspärrade eller övertäckta med ren jord.

– Norrbyskär är en mycket värdefull kulturhistorisk miljö. För Umeå kommun är det här därför prioriterat, säger kommunens projektledare Jonas Fagerman.