Friskola vill starta i Ramnäs

Nu har ''Viljan Aspergers Centrum'' i Ramnäs på nytt ansökt om att starta friskola för i första hand ungdomar med aspergers syndrom. Tidigare fick Viljan nej från skolverket för att dom planerade kurserna inte nådde upp till nationell standard - men i den nya ansökan har man lagt till fler nationella kurser. Helena Forsberg, pedagogiskt ansvarig på Viljan, hoppas att skolan kan starta redan till vårterminen 2003 och ta emot ett tiotal elever.