Vetenskap

Sälars matvanor intresserar forskare

1:47 min

Sälens matvanor och vad de har för betydelse för fisket har börjat väcka allt mer intresse.

Att fisk står på menyn för sälarna är det nog ingen som tvivlar på. Men exakt hur mycket de tar för sig av olika sorters fisk i olika områden, och hur det påverkar fisket lokalt, det är frågor som Karl Lundström och hans forskarkollegor på Sveriges lantbruksuniversitet vill få bättre koll på.

Att till exempel stänga av vissa områden från fiske för att skydda fiskbestånden, det hjälper ju inte så mycket, om sälarna ändå tar stora mängder fisk där.

Och det är främst gråsälar som har undersökts. Från jakt, och djur som fastnat i fiskeredskap, kan forskarna bland annat titta på maginnehåll.

  – Vi samlar in gråsäl kontinuerligt och vi har material från och med 2007 och fram till nu som väntar på att analyseras. Men när det gäller vikaresäl, får vi stort sett inte får in några sälar att undersöka, och så länge man inte har några sälar att undersöka så ökar inte kunskapen, säger Karl Lundström som jobbar vid Institutionen för akvatiska resurser.

Även knubbsälarna, som är vanligast på Västkusten, är svårstuderade.

Men för gråsälarna i Östersjön pågår samarbete med finska sälforskare. Och om man kan säga hyfsat säkert att sälarna har stor påverkan i ett visst område, så tror Karl Lundström på att ha mer av lokal förvaltning av både fisket och sälarna.

Karl Lundström har i en avhandling också visat att gråsälen lokalt äter ungefär lika mycket torsk, sik, lax, öring och ål som yrkesfiskarna fångar.