Oljebälte öster om Öland

Ett 24 kilometer långt och 100 meter brett oljebälte upptäcktes av Kustbevakningens flygplan på måndagsmorgonen.
Uppskattningsvis handlar det om 3 000 liter olja som släppts ut av ett fartyg omkring 14 sjömil öster om Ölands södra udde. Vid lunchtid var ett av marinens fartyg just framme vid bältet för att undersöka det. Då stod också ett av Kustbevakningens spanarplan i startgroparna för att flyga över området igen. Under eftermiddagen ska även ett miljöskyddsfartyg göra noggrannare kontroller, såvida det är praktiskt möjligt. - Det verkar handla om en tunnare form av olja. Men provtagningarna får visa vilken typ det handlar om och hur pass snabbt den vädrar. Ofta har oljan försvunnit innan miljöskyddsfartyget nått fram, det säger vakthavande befäl Lars Ekblad vid Kustbevakningen i Karlskrona till TT. Oljebältet upptäcktes utanför svenskt territorialvatten men inom den svenska ekonomiska zonen. Något misstänkt fartyg finns inte, enligt Lars Ekblad. - Det ligger i det stora trafikstråk där ungefär 100 fartyg passerar varje dygn. I praktiken är det omöjligt att peka ut den skyldige, säger han.