S vill ha allmän förskola från två år

1:38 min

Den socialdemokratiska partiledningen vill införa allmän förskola från två års ålder. Det här skulle bland annat innebära att en familj med ett tvåårigt barn får en avgiftssänkning på drygt 5 000 kronor per år.

– Jag tror att det blir två effekter av det här. Dels kommer vi att få fler barn som får en möjlighet att gå i en bra förskola, och det kommer att vara bra för deras skolgång för att de kommer att lära sig mer. Men det är också att vara bra för deras föräldrar som har möjlighet att jobba och att ha sina barn på förskolan, säger Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

I dag är förskolan allmän och gratis 15 timmar i veckan från tre års ålder. Nu vill alltså den Socialdemokratiska partistyrelsen att det här ska införas redan från två års ålder, och antalet timmar ska succesivt utökas. På sikt vill Socialdemokraterna att hela förskolan ska vara avgiftsfri.

Enligt Socialdemokraternas beräkningar skulle ett första steg för tvååringarna ge en avgiftssänkning på cirka 5 000 kronor per familj och år.

Vad det skulle kosta statskassan är svårare att beräkna eftersom man räknar med att fler barn kommer att börja förskolan tidigare, samtidigt som det inte får leda till att barngrupperna blir större. Men det handlar om upp till en miljard kronor, säger man i dag.

Enligt Mikael Damberg visar forskningen att barns lärande börjar tidigt, och det är en av anledningarna till att den Socialdemokratiska ledningen hoppas få resten av partiet med sig på den här reformen, när partiet håller kongress senare i vår.

– Ska vi vända skolresultaten så måste vi göra insatser tidigt, och då måste man också investera i en bra förskola för alla barn, säger Mikael Damberg.

Ni pratar ofta om att det är viktigt att lärandet kommer igång tidigt. Vad är det meningen att en tvååring ska lära sig?

– Mina tvååringar gjorde väldigt mycket, språklekar man jobbade med lekar tillsammans för att utvecklas. Det är det som svensk förskola är så oerhört bra på.