Checklista för enkätundersökningar

Ekot fortsätter arbetet med att höja kvaliteten på rapporteringen kring opinionsmätningar och andra enkätundersökningar.

Vi har tidigare knutit till oss en statistiker, och nu har vi tagit fram en checklista för enkäter.

Vi och andra medier bombarderas med enkätundersökningar från påtryckarorganisationer om allt från till exempel att många lärare vill hoppa av till att poliser misstror sin ledning, och den nya checklistan ska vara en hjälp för reportrar och producenter som måste bedöma undersökningarna.

Den visar också vilka krav vi ställer för att rapportera om en undersökning.

Undertecknad har tagit fram listan på uppdrag av Ekoledningen och i samarbete med statistiker.

Fredrik Furtenbach,
gruppchef för Ekots politiska reportrar