Hjälp till utsatta invandrare

Kvinnojouren i Karlskrona ska bli bättre på att hjälpa invandrarkvinnor som utsätts för våld. Därför satsar man nu på att vara med och informera om sin verksamhet vid den kommunala svenskundervisningen.
I storstadsområden har det på sistone bildats speciella invandrarjourer så att olika invandrargrupper har möjlighet att anförtro sig till sina egna landsmän och inte minst har möjlighet att ta kontakt på sitt eget språk. Blekinge är dock för litet för speciella invandrarjourer. Istället försöker Kvinnojouren i Karlskrona värva fler kvinnor med invandrarbakgrund. Det säger Mia Jonsson, som är ordförande i kvinnojouren i Karlskrona. Många invandrarkvinnor kommer inte ut i samhället ordentligt och det viktiga är att vi får större möjligheter att mötas, säger Mia Jonsson.