Marksaneringsbråk i Kristinehamn

En marksanering vid Konsteruds Ångsåg i Kristinehamn beräknades kosta två miljoner kronor men är nu uppe i fem miljoner.
Detta på grund av att det under arbetets gång upptäcktes fler förorenade områden som behövde efterbehandlas. Genom en tioprocentsregel skulle kommunen bidra med 200.000 kronor från början och den står fast vid sitt bidrag trots att kostnaderna stigit. Skälet att Kristinehamns kommun inte bidrar med mer pengar är att kommunen inte är markägare och inte heller haft någon verksamhet på området och är därför inte juridiskt bunden till efterbehandlingsåtgärder.