Måttlig lavinrisk

Under påskafton gick en lavin i närheten av Abisko, men ingen människa kom till skada.
Här i våra fjäll är lavinfaran klassad till en trea idag. Det innebär att det är stabila förhållanden men att det lokalt på utsatta ställen kan finnas risker. Det säkraste är alltid att hålla sig till utmärkta områden.