Oklar framtid för bondehjälp

Det kan bli svårt för bönder i södra länsdelen att få vara lediga i vår.
Avbytarna i Norr AB som idag har 20 avbytare anställda lägger ner sin verksamhet. För få kunder och därmed dåligt lönsamhet är orsaken. Arne Lahti, som är vd för företaget, säger att han tror att det tar en till två månader innan någon form av ersättning till Avbytarna i Norr AB finns i drift. Vid LRF ( Lantbrukarnas riksförbund) som drev avbytarversamheten fram till 1999, säger regionchefen Mats Granath att man idag inte praktiskt kan hjälpa bonden som vill vara ledig, man att man arbetar för att åter få igång en avbytarverksamhet.