Hökuggla (Surnia ulula)

0:35 min

Med sitt tvärbandade bröst och sin höklika silhuett är det inte konstigt att denna uggla fått sitt namn. Hökugglan är inte bara lik en hök, den jagar också på dagen till skillnad från de flesta andra ugglor. Ofta ses den sitta i en trädtopp, gärna vid kanten av ett hygge eller en äng, där den kan spana efter sorkar, möss och andra bytesdjur i gräset.

Häckningen sker i ett ihåligt träd (ibland även i holk), där honan lägger fem eller sex ägg. Även större kullar kan förekomma.

En möjlig förväxlingsart är pärlugglan, men ansiktsuttrycket är till god hjälp vid identifieringen. Hökugglan ger nämligen ett bistert intryck, medan pärlugglan ser närmast förvånad ut.

Hökugglan håller normalt till i landets nordligare delar, men vissa år bryter en massa hökugglor upp och gör långa strövtåg söderut, förmodligen när det är ont om föda i norr. Sådana höstar och vintrar kan hökugglor ses ända nere i södra Sverige.

(Surnia ulula)