Förskoleminister kritisk till S-förslag om förskola

1:55 min

Förskoleminister Maria Arnholm (Fp) är inte imponerad över Socialdemokraternas förslag om att införa allmän och gratis förskola redan från två års ålder, i stället för från tre år som det är i dag.

Såhär förklarar Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, varför den socialdemokratiska ledningen vill genomföra förändringen.

– Det ska möjliggöra för fler barn att delta i förskolans pedagogiska verksamhet, som visat sig vara viktig för hur man sedan klarar sig igenom skolan och vidare ut i arbetslivet, säger Magdalena Andersson.

I dagsläget går 88 procent av alla tvååringar i förskolan. Och Socialdemokraterna hoppas att ännu fler barn skulle göra det, om den allmänna delen på 15 timmar i veckan var avgiftsbefriad. Man hänvisar till forskning som visar att barns lärande börjar tidigt. Men förskoleminister Maria Arnholm (Fp) tycker att det är en konstig prioritering.

– Nio av tio tvååringar går redan i den fantastiska svenska förskolan, som ju också har en egen läroplan där lärande och det pedagogiska inslaget är väldigt understruket. Så nio av tio tvååringar finns redan där, säger Maria Arnholm.

Men Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Mikael Damberg, försvarar att införa en allmän förskola ett år tidigare med att det vore viktigt just för de barn som bäst behöver det.

– Genom att flytta ner den allmänna förskolan till tvååringar öppnar vi upp den möjligheten för fler barn. Och det tror vi betyder absolut mest för de barn som kommer från hemmiljöer där man kanske inte har så mycket studietradition, man kanske inte har så stark ekonomi. Just de barn som har störst behov av en bra, fungerande förskola, säger Mikael Damberg.

Den socialdemokratiska partistyrelsen vill att den allmänna förskolan succesivt ska utökas från dagens 15 timmar i veckan, och på sikt ska hela förskolan ska vara avgiftsfri. Samtidigt vill partiet satsa på mer utbildning för förskollärare och även på att minska barngrupperna.

För en familj med en tvååring skulle dagens förslag innebära en avgiftssänkning med drygt 5 000 kronor. Men förskoleminister Maria Arnholm tycker att det är en för dyr satsning.

– Det kostar mellan en halv och en hel miljard att sänka den där avgiften. Jag tycker att det verkar klokare att använda den där miljarden till kvalitetshöjande åtgärder, säger hon.